Weryfikacja osób współpracujących z młodzieżą na szczeblu Koła i Okręgu PZW Sieradz

Prezesi, Zarządy Kół Okręgu PZW w Sieradzu

 

 Zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 42/VI/2024 - Vice Prezes ds. Młodzieży oraz Rada Młodzieży przy ZO PZW w Sieradzu wprowadza procedurę weryfikacji osób pracujących z osobami małoletnimi.

 

Weryfikacja – w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym będzie przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. (z późniejszymi nowelizacjami) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich - Dz. U. z 2024 r. poz. 560.

 

 W związku z powyższym proszę o podanie danych wszystkich osób, które uczestniczą w działaniach związanych ze szkoleniem, organizacją spotkań, zawodów – zarówno na poziomie Koła jak i Okręgu : inspektorów, instruktorów, sędziów, osób prowadzących zajęcia w szkółkach wędkarskich (lista z danymi wg załącznika).

 

W przypadku braku podania danych (przystąpienia do weryfikacji) – inspektorzy i instruktorzy - utracą nadane uprawnienia.

 

Osoby – sędziowie, którzy nie poddadzą się procedurze weryfikacji, nie będą mogli sędziować zawodów, w których uczestniczyć będą osoby małoletnie.

 

Wszelkie dane należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 lipca 2024 roku – do Biura ZO PZW W Sieradzu lub na e-mail : mlodziez.pzwsieradz@op.pl  - zgodnie z załącznikiem.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

 

Sławomir Nowacki

Vice Prezes ds. Młodzieży

601 344 212

 

Pliki do pobrania